Skip to content

Året som gått

3 bröllop har det blivit i år. 3 bröllop som varit väldigt olika. 2 av dem sträckte sig över hela dagen, 1 under bara några få timmar. Men likväl har alla 3 varit lika givande.

Roligast är naturligtvis bröllopen där man är med under hela dagen. Då kan man ge sig ut på upptäcktsfärd på ett helt annat sätt än under de få timmarna. Å andra sidan så ger de få timmarna en helt annan koncentration och fokus, roligt på sitt sätt.

 Bröllopsfoto i Göteborg

Bröllopsfoto i Göteborg

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top