skip to Main Content

Favoritbilder från 2013 års bröllop – del 13

Årets sista bröllop, mellan Saba och Tim. I Trädgårdsföreningen i Göteborg. Ett riktigt internationellt bröllop med gäster från när och fjärran.

favorit_13

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top