Första bokningen för 2017 kom i helgen. Något tidigare än normalt, men jag klagar inte Nu vet jag vad jag ska göra i början av juli nästa år!

Kul kul kul

stocken oruststocken orust stocken orust stocken orust stocken orust

Leave A

Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.